Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Zespół

Centrum Rozwoju Osobistego

Nasz zespół

Ewa Szułczyk-Żurawska
neurologopeda

Jestem logopedą, specjalistą neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej, a także pedagogiem, specjalistą rewalidacji, terapii pedagogicznej, surdotyflopedagogiki. Od kilkunastu lat mam przyjemność kontaktu z Państwem w ramach prowadzonego Centrum Rozwoju Osobistego - Modus. Jestem autorem programu dla poradni psychologiczno – pedagogicznych - Elektroniczny Dziennik Poradni.

Arleta Gomuła-Krzyżanowska
psycholog

Jestem psychologiem. Udzielam indywidualnych konsultacji wychowawczych i wspieram rodziców oraz dzieci przechodzić przez różne trudne dla nich sytuacje. Swoją pracę opieram na nurcie Rodzicielstwa Bliskości, w którym najważniejsza jest relacja oraz wychowywanie dziecka w oparciu o jego potrzeby.

Elżbieta Boniaszczuk
fizjoterapeuta

Jestem fizjoterapeutką (Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty 2378) - absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wydziału Rehabilitacja Ruchowa. Już od ponad dwudziestu lat zajmuję się usprawnianiem psychoruchowym dzieci i młodzieży. Jestem certyfikowaną terapeutką metody NDT Bobath i Integracji Sensorycznej. Doświadczenia zawodowego nabywałam pracując z dziećmi w klasach integracyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku. W terapii szczególnie bliska jest mi idea metody neurorozwojowej NDT Bobath, która nie zakłócając potrzeby poczucia bezpieczeństwa i dobrych interakcji z otoczeniem, wspiera i normalizuje rozwój psychoruchowy dziecka.

Do kwalifikacji:
The Test of Infant Motor Performance (TIMP) - 2019 r.
Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu - 2019 r

Malwina Szuster
filolog polski, historyk, logopeda

Jestem filologiem polskim i historykiem w Szkole Podstawowej. Ponadto posiadam wykształcenie w zakresie logopedii ogólnej. Swoje zajęcia staram się prowadzić w sposób ciekawy dla każdego z uczestników, również tych najmłodszych. Trudne zadania łączę z zabawą, dostosowuję formy i metody pracy do wieku i możliwości pacjentów. Jestem spokojna i cierpliwa, ale też stanowcza, co jest niezwykle ważne przy terapii zaburzeń mowy. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i wywołuje uśmiech na twarzy każdego dnia.

Patrycja Frączak
psycholog

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja: patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna.
Przez lata związana byłam z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Gdańsku wspierając osoby z niepełnosprawnością. Cenne doświadczenie zawodowe zdobyłam także w Wielkiej Brytanii pracując z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.
Na co dzień pracuję jako psycholog w szkole podstawowej wspierając uczniów i dbając o pozytywną i bezpieczną atmosferę podczas nauki.
W swojej pracy kieruję się przede wszystkim założeniami psychologii pozytywnej, skupiając się na zasobach jakie każdy z nas może wykorzystać aby przezwyciężyć kryzys i odkrywaniu swoich mocnych stron w walce ze słabościami.
Prywatnie jestem szczęśliwą mamą

Urszula Polska-Traskowska
logopeda, pedagog

Z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem, specjalistą rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju, a także terapeutą ręki i trenerem Sensoplastyki©. Zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szczególne miejsce w obszarze moich zainteresowań zajmuje opóźniony rozwój mowy. W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą podążania za dzieckiem i opierania się na jego mocnych stronach oraz wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka.

Aleksandra Kudlińska
pedagog

Ukończyłam studia na kierunku pedagogiki na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Moje zainteresowania zawodowe to oligofrenopedagogika i wczesna interwencja wspomagania rozwoju małych dzieci. Praca z dziećmi inspiruje mnie do stosowania poznanych metod i poszukiwanie nowych innowacyjnych form pracy. Jestem osobą spokojną i cierpliwą. Uwielbiam wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne. Prywatnie interesuje mnie dobre kino i literatura, kocham przyrodę i wycieczki.

Izabela Kożuchowska
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog

Izabela Kożuchowska - neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem. Szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy na tle pochodzenia neurologicznego-szczególnie afazją u osób dorosłych. W pracy stara się wychodzić poza załączone instrukcje. Ważny jest dla niej kontakt i dobra relacja z pacjentem, z uwzględnieniem ich bagażu emocjonalnego, aby rozbudzić w nich ducha walki.  

Beata Brzostek
pedagog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog

Mgr Pedagogiki (Akademia Pedagogiczna Słupsk), Socjoterapeuta (GWSH Gdańsk), Oligofrenopedagog (WSKS
Gdynia), Absolwent Szkolenia II stopnia w nurcie TSR (CTSR Gdańsk)-Terapia Skoncentrowana na Rozwiązania. Jest to terapia
krótkoterminowa, w której uświadamiamy sobie swoje potrzeby, uczucia itd. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, głównie, pracując w Placówce
Opiekuńczo Wychowawczej w Lęborku. Dużo mądrości życiowej oraz empatii dało mi wychowywanie syna z porażeniem mózgowym. W tym czasie
współpracowałam z gdyńskim hospicjum "Bursztynowa Przystań" i pisałam teksty o radzeniu sobie z chorobą oraz podejściu do życia. Obecnie
poszerzam swoje kwalifikacje oraz podejmuje nowe wyzwania zawodowe, by być bardziej użyteczną dla innych.