Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Elektroniczny Dziennik Poradni

Centrum Rozwoju Osobistego

ELEKTRONICZNY DZIENNIK PORADNI

Elektroniczny Dziennik Poradni to kompleksowy program przeznaczony do pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej umożliwiający utworzenie bazy klientów, zapis danych osobowych oraz niezbędnych informacji dotyczących rozwoju dziecka i odbytych diagnoz. Program umożliwia zapis obecności na terapii, zapis tematu i przebiegu zajęć, a także dokonywanie ewaluacji i oceny efektów prowadzonych działań. Dzięki dodatkowym funkcjonalnościom możliwe jest wysyłanie danych do SIO. Program ułatwia logistykę – dzięki funkcji terminarza w sposób jasny i przejrzysty tworzymy plan zajęć dla każdego specjalisty, łatwo sprawdzamy ich dostępność. Elektroniczny dziennik zajęć powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w sporządzaniu dokumentacji i pracy z dzieckiem i osobami dorosłymi w poradni. W programie możliwe jest tworzenie indywidualnych programów terapii w oparciu o obserwacje wynikające z przeprowadzonych diagnoz funkcjonalnych.

EDP to także program ułatwiający zarządzanie poradnią, dzięki panelowi plan zajęć możemy planować wizyty dla specjalistów. Możliwe jest także przypisanie specjalisty do określonego gabinetu, co daje czytelny obraz planu dnia. Wprowadza porządek i umożliwia szybkie sprawdzenie wolnych terminów u danego specjalisty.

W programie możemy dodawać załączniki – opinie, orzeczenia i inne dokumenty. Program jest zgodny z RODO – dane są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu HTTPS.

EDP umożliwia pracę zdalną – dzięki panelowi rodzic – możemy założyć dla każdego rodzica konto (nadać mu login i hasło), a następnie kontaktować się poprzez wysyłanie wiadomości i materiałów do pracy z dzieckiem. Umożliwia także zdalny kontakt między terapeutami prowadzącymi dziecko. EDP to program, który zmienia się dla Państwa, ewoluuje, odpowiada na Państwa potrzeby i oczekiwania. Tworzona dokumentacja ma być prosta i przejrzysta dla terapeutów, rodziców, osób sprawujących nadzór.

https://edp-poradnia.pl