Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Udział w projekcie „Otwieramy horyzonty!”

Centrum Rozwoju Osobistego

Udział w projekcie „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”

W ramach projektu współpracowaliśmy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku i Hufcem ZHP Lębork.
Projekt obejmował działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Działania specjalistów z centrum w ramach projektu:

1. Diagnoza dziecka – np. psychologiczna, pedagogiczna, funkcjonalna , logopedyczna.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc w nauce – korepetycje indywidualne i w małych grupach z dojazdem nauczycieli do uczniów.

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczną pomoc terapeuty -pedagogiczną, logopedyczną, ogólnorozwojową, rehabilitacyjną itp.