Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

METODA NEUROFUNKCJONALNEJ REORGANIZACJI PADOVAN®

Centrum Rozwoju Osobistego

Metoda ta została opracowana w Brazylii przez Beatriz Padovan. Jest ona oparta na koncepcji terapeutycznej, która zakłada powtórzenie etapów rozwoju neurofizjologicznego w procesie terapii. Etapy te są postrzegane jako strategie do wykształcenia lub do terapii zaburzeń w centralnym układzie nerwowym. Terapia zakłada powtórzenie neuroewolucyjnych sekwencji ruchów związanych z motoryką dużą i motoryką małą oraz sekwencji ruchów gałek ocznych oraz związanych z nimi mięśni.

Metoda Padovan powtarza rozwojowe procesy ruchu, mowy oraz myślenia w sposób dynamiczny, tak, aby centralny system nerwowy był stymulowany działaniem kierunkowym, po to, żeby następowało coraz lepsze jego dojrzewanie, ażeby człowiek był w stanie doświadczyć genetycznie zaprogramowanego procesu rozwoju. Metoda ma na celu przywracać utracone zdolności systemu nerwowego, pobudzać do rozwoju zahamowane procesy oraz korygować zaburzone funkcje. Metoda może stosowana u każdego, od noworodków po ludzi starszych (ze skryptu szkoleniowego).

Więcej na stronie www.padovan.pl