Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Opiniowanie

Centrum Rozwoju Osobistego

Wydajemy opinie w sprawach dotyczących:

 • Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego
 • Zwolnienia z nauki drugiego języka,
 • Nauki w klasie terapeutycznej,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • O specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną