Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Metoda Instrumental Enrichment

Centrum Rozwoju Osobistego

Metoda Instrumental Enrichment (IE)

Co to jest Instrumental Enrichment?

Instrumental Enrichment® to metoda terapii funkcji poznawczych zapoczątkowanej przez psychologa profesora Reuvena Feuersteina. Metoda ta nazywana jest również „uczeniem się przez doświadczenie w mediacji”.

Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment jest to, że wszyscy ludzie, zarówno dzieci jak i dorośli mają zdolność do usprawniania swoich procesów uczenia się. Bez względu na pojawiające się trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu czy rozwoju dzięki Metodzie Instrumental Enrichment jesteśmy w stanie znacznie usprawnić funkcjonowanie kluczowych procesów poznawczych.

Dla kogo jest Metoda Instrumental Enrichment?

Terapia Instrumental Enrichment jest ofertą dla dzieci od 7 roku życia oraz dla dorosłych. Z terapii mogą korzystać osoby z trudnościami takimi jak:

– dysleksja rozwojowa, dyskalkulia i inne

– trudności wynikające z zaburzeń centralnego układu nerwowego (np. padaczka, uszkodzenia mózgu)

– nieharmonijny rozwój intelektualny

– obniżona sprawnością intelektualną

– rozpraszanie się podczas nauki

– trudność w rozumieniu poleceń

– uogólnione trudności w nauce

– problemy z zapamiętywaniem

Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka.

Z terapii mogą korzystać również dzieci zdolne w celu wzbogacania poznawczego oraz dorośli, którzy chcą usprawnić zdolności refleksji i uelastycznić myślenie.