Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Metoda dobrego startu

Centrum Rozwoju Osobistego

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonej nauki czytania i pisania. Metoda ma ogromne znaczenie w usprawnianiu czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego. Wpływa także na kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Mamy bogate doświadczenia w pracy z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu. Metodę stosujemy z powodzeniem w pracy logopedycznej, terapeutycznej zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym, dostosowując poziom do możliwości dzieci. Metodę ma zastosowanie w oddziaływaniach profilaktycznych, aktywizujących, przygotowujących do nauki czytania i pisania, jak również w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną. Polecamy metodę także w pracy z dzieckiem leworęcznym, jako metodę usprawniającą motorykę ręki.

Poziomy pracy:

I poziom – na którym dziecko poznaje proste wzory – poziom ten przeznaczony jest dla dzieci 3 letnich i wolniej rozwijających się

II poziom – doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów – na który zapraszamy dzieci 4-5 letnie

III poziom – wkraczamy w świat liter – poziom przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich

W trakcie zajęć łączymy metodę z profilaktyką logopedyczną. Dobierając pomoce do zajęć korzystamy z opracowanych kart pracy jak również każdorazowo przygotowujemy pakiet pomocy dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka.

W kolejności prowadzona jest dalsza edukacja w tym zakresie – rozwijanie umiejętności czytania i pisania w oparciu o Ortograffiti z Bratkiem (kl.I, kl. II).