Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Terapia logopedyczna

Centrum Rozwoju Osobistego

Wczesna interwencja logopedyczna

Jest to profilaktyka i wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Terapia logopedyczna w tym przypadku obejmuje bardzo wczesną diagnozę logopedyczną, która powinna zostać przeprowadzona możliwie jak najszybciej, najlepiej tuż po narodzinach dziecka. W skład czynności diagnostycznych wchodzi m.in. bardzo szczegółowy wywiad dotyczący przebiegu ciąży i porodu, badanie stanu anatomicznego narządów artykulacyjnych, gdyż od ich prawidłowego funkcjonowania uzależniony jest właściwy rozwój mowy naszego dziecka.

Czynności diagnostyczne koncentrują się także wokół badania odruchów ustno-twarzowych, które integrują się, wygasają we właściwym czasie rozwoju dziecka. Bardzo ważna jest również ocena słuchu dziecka, a także sposobu oddychania. Wczesna interwencja logopedyczna to szeroko pojęta diagnoza oraz terapia dziecka, w której zasadniczą rolę odgrywa rodzic.

Terapia logopedyczna polega na ukierunkowaniu rodziców na właściwe postępowanie profilaktyczne, m.in. właściwe układanie dziecka podczas karmienia, snu, dobór odpowiedniej łyżeczki do karmienia dziecka. Jest to terapia ukierunkowana na integrację odruchów, wykorzystująca elementy masażu /np. Shantali/ oraz elementy metody integracji sensorycznej. We wczesnej interwencji swoje zastosowanie mają również ćwiczenia z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Najczęściej rodziców niepokoi fakt nieprawidłowej wymowy dziecka dopiero w wieku przedszkolnym. Do rzadkości należy pojawienie się w gabinecie rodziców z młodszymi dziećmi. Jednak wiek 3-6 lat jest to czas, kiedy korygujemy już utrwalone nieprawidłowe wzorce.

Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że najlepszym czasem dla rozwoju mowy jest okres pierwszych lat życia dziecka, ponieważ jest to czas, w którym dokonuje się rozwój mowy, a my możemy bezpośrednio wpływać na kształtowanie bezpośrednich wzorców językowych.

Bardzo ważne jest w tym momencie właściwe układanie dziecka podczas snu, karmienia. Karmienie piersią wywiera bardzo korzystny wpływ na rozwój układu anatomicznego narządów artykulacyjnych, na jakość ruchów języka, warg, ale też pamiętajmy, że po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku najlepiej zrezygnować już z tej formy, by nie rozwijać u dziecka nieprawidłowych ruchów języka prowadzących w konsekwencji np. do seplenienia miedzy zębowego.

Ważne są także komunikaty, które kierujemy do dziecka – mówmy do dziecka udzielając mu prawidłowych wzorców, nie naśladujmy jego mowy, kiedy mówi „am”. Wzbogacajmy słownik dziecka, zanurzając je w tzw. „kąpieli słownej”. Komentujmy w prosty sposób wszystkie czynności wykonywane przez nas w ciągu dnia; dużo śpiewajmy i czytajmy dziecku wierszyki, bajeczki zapewniając mu właściwy proces dojrzewania, prawidłową koncentrację i wzbogacając tym samym jego słownik.

Jeśli coś zaniepokoi nas w jakimś momencie rozwoju naszego maluszka, nie czekajmy aż zacznie do nas mówić, bo wtedy najczęściej jest już dość późno i terapia jest bardziej czasochłonna, zasięgnijmy konsultacji logopedycznej, by w najlepszy sposób pomóc dziecku.

Profilaktyka logopedyczna

Zajęcia z profilaktyki logopedycznej przeznaczone są dla dzieci od 3-6lat uczęszczających do grup przedszkolnych. Logopeda zdiagnozuje każde dziecko oraz przekaże wnioski i zalecenia rodzicom. Ponadto w ramach cotygodniowych spotkań prowadzone są zajęcia w określonych grupach wiekowych uwzględniające rozwijanie podstawowych umiejętności dziecka w zakresie prawidłowej wymowy.

Logopeda dobiera odpowiednie zabawy zawierające ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe. Dzieci mają okazję do kontroli własnej wymowy oraz nabywania umiejętności z zakresu prawidłowej dykcji. Ponadto współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę umożliwia utrwalanie prawidłowych wzorców w sytuacjach codziennych.