Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Terapia neurologopedyczna

Centrum Rozwoju Osobistego

Jest to praca terapeutyczna z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

Proces terapeutyczny w tym przypadku koncentruje się wokół diagnozy obejmującej rozpoznanie zaburzenia, zawierającej wskazania terapeutyczne oraz prognozowanie. Ze względu na różnorodność zaburzeń pojawiających się w procesie komunikowania się istnieje wiele narzędzi badawczych mających zastosowanie w celu zbadania mowy u określonego pacjenta.

Niezależnie od tego w każdym przypadku prowadzony jest szczegółowy wywiad z pacjentem lub jego rodziną, w celu jak najdokładniejszego określenia przyczyny powstałych zaburzeń, ich przebiegu i wskazania kierunku niezbędnych działań terapeutycznych.

W procesie diagnostycznym niezbędna jest ocena sprawności językowej pacjenta. Logopeda dokona badania sprawdzającego rozumienie i nadawanie mowy, oceni artykulację pacjenta, sprawdzi umiejętność czytania i pisania, oceni budowę i sprawność narządów mowy.

Terapia neurologopedyczna koncentruje się wokół określonych zaburzeń mowy:

  • afazja
  • dysartria
  • jąkanie
  • autyzm
  • zaburzenia mowy wynikające z zaburzeń układu nerwowego