Pierwsze kroki w szkole stawiane przez dziecko w szkole powinny być radosne i zachęcić je do zdobywania wiedzy i rozwijania się.


Dojrzałość szkolna, czyli gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

Rozpoczęcie nauki w szkole to dla dziecka początek nowego, bardzo ważnego etapu życiowego. Dotąd jego główną aktywnością była zabawa, od tej chwili będzie nauka. Moment ten niesie ze sobą dużo wyzwań, nie tylko dla dziecka, ale i dla rodziców. Wraz z pójściem do szkoły podstawowym wyznacznikiem osiągnięć dziecka stają się jego oceny. By więc dziecko mogło sprostać wszystkim szkolnym wymaganiom i w pełni rozwijać się, musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

Gotowością szkolną określamy gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, która uzależniona jest od takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym. Dojrzałość szkolna wiąże się zarówno z tymi umiejętnościami, które dziecko już opanowało, jak i z tymi, które dziecko jest w najbliższym czasie w stanie osiągnąć. Gotowość szkolna jest wynikiem dojrzewania i rozwoju dziecka, jego własnej aktywności oraz pomocy dorosłych odpowiedzialnych za stworzenie odpowiednich warunków do jego uczenia się.

Gotowość szkolna nie ma nic wspólnego z wiekiem dziecka, ale z jego indywidualnym rozwojem i dotychczasowym doświadczeniem życiowym. Rodzice, którzy w odpowiedzialny sposób, podchodzą do rozpoczęcia przez ich pociechy nauki i chcą ułatwić dziecku start w niełatwej roli ucznia, mogą zbadać dziecko pod kątem dojrzałości szkolnej.


Korzyści z badania gotowości szkolnej:

ocena rozwoju dziecka,

rozpoznanie ewentualnych deficytów,

możliwości podjęcia działań korekcyjnych,

ocena umiejętności i możliwości dziecka, jego mocnych i słabszych stron.


Badanie przeprowadza psycholog bądź pedagog. Składa się ono z:

testu gotowości szkolnej,

badania percepcji słuchowej,

badania percepcji wzrokowej,

badania lateralizacji,

przeprowadzenia wywiadu z rodzicami.Poza badaniem oferujemy również możliwość zapisania dziecka na zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, która ułatwią podjęcie nauki w szkole i rozwiną umiejętności dziecka.


Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której znajdą Państwo wiele zajęć ułatwiających dzieciom naukę i start w "dorosłe" życie.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+