Punktem wyjścia do prowadzenia terapii jest odpowiednio dobrane narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu wytyczymy cele terapii dla dziecka. W centrum dokonujemy diagnozy funkcjonalnej w oparciu o test PEP-R E. Schoplera.


Profil PEP-R składa się ze 174 zadań, których wykonanie podlega ocenie. Zadania odpowiadają Skali Rozwoju oraz Skali Zachowań. Zadania Skali Rozwoju PEP-R podzielone zostały na siedem sfer rozwoju:

naśladowanie,

percepcja,

motoryka mała,

motoryka duża,

koordynacja wzrokowo-ruchowa,

czynności poznawcze,

komunikacja; mowa czynna.


Umiejętności w tych dziedzinach sprawdzane są w 131 zadaniach, przedstawionych w "Podręczniku testu PEP-R". Zadania Skali Zachowań zostały również podzielone: 43 zadania skali zachowań podzielone są na cztery części:

nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne,

zabawa i zainteresowanie przedmiotami,

reakcje na bodźce,

mowa.


Test PEP-R jest skutecznym środkiem do oceny możliwości rozwoju dziecka. Wyniki w nim uzyskane określają aktualny poziom rozwoju badanego dziecka w zakresie poszczególnych sfer rozwoju. Stanowi to podstawę do planowania terapii. Wyniki, które naniesiemy na wykres, pokazują poziom rozwoju dziecka w stosunku do norm rozwojowych charakterystycznych dla danego wieku. Wyniki obiecujące wskazują sferę najbliższego rozwoju dziecka. PEP-R jest testem pozwalającym na weryfikowanie umiejętności dziecka, zgodnie z dynamiką jego rozwoju (od 6 miesiąca do 7 roku życia, a także dzieci do 12 roku życia z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych).

Wykonanie badania polecamy w przypadku dzieci z autyzmem (pozwala wychwycić nietypowe zachowania nawet u małych dzieci), dzieci z innymi zaburzeniami oraz w przypadku dzieci zdrowych.

Na podstawie przeprowadzonego badania możliwe jest uzyskanie szczegółowej opinii dotyczącej rozwoju i zachowania dziecka, a także indywidualnego programu terapeutycznego, opartego na mocnych stronach dziecka.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+