Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonej nauki czytania i pisania. Metoda ma ogromne znaczenie w usprawnianiu czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego. Wpływa także na kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Mamy bogate doświadczenia w pracy z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu. Metodę stosujemy z powodzeniem w pracy logopedycznej, terapeutycznej zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym, dostosowując poziom do możliwości dzieci. Metodę ma zastosowanie w oddziaływaniach profilaktycznych, aktywizujących, przygotowujących do nauki czytania i pisania, jak również w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną. Polecamy metodę także w pracy z dzieckiem leworęcznym, jako metodę usprawniającą motorykę ręki.

W centrum prowadzimy zajęcia grupowe MDS od 2010r. W roku bieżącym rozszerzyliśmy zakres działań na trzy grupy:

I poziom – na którym dziecko poznaje proste wzory – poziom ten przeznaczony jest dla dzieci 3 letnich i wolniej rozwijających się

II poziom – doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów – na który zapraszamy dzieci 4-5 letnie

III poziom – wkraczamy w świat liter - poziom przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich

W trakcie zajęć łączymy metodę z profilaktyką logopedyczną. Dobierając pomoce do zajęć korzystamy z opracowanych kart pracy jak również każdorazowo przygotowujemy pakiet pomocy dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka.

W kolejności prowadzona jest dalsza edukacja w tym zakresie – rozwijanie umiejętności czytania i pisania w oparciu o Ortograffiti z Bratkiem (kl.I, kl. II).

W każdej grupie, na każdym poziomie pracy zakładamy możliwość uczestniczenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dysponujemy odpowiednią bazą środków dydaktycznych, terapeutycznych oraz specjalistami, którzy dostosują poziom do aktualnych możliwości dziecka.

Zajęcia prowadzone w centrum tą metodą cieszą się ogromnym powodzeniem.


Osoby prowadzące: Monika Skwarek, Aleksandra Kudlińskapowrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+