powrót

Studia licencjackie:

2011-2014 - Kierunek - Pedagogika, Specjalność – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna


Studia magisterskie:

2014-2016 - Kierunek - Pedagogika, Specjalność – pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna


Studia podyplomowe:

2016-2018 - Kierunek–Logopedia ogólna - Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

2018-2019 - Kierunek–Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii - Kujawsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy


Kursy, Szkolenia, Warsztaty:

Diagnoza i terapia logopedyczna po nowotworach jamy ustnej

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

Terapia dysleksji rozwojowej

Mutyzm w diagnozie i terapii logopedycznej

Masaż logopedyczny w praktyce terapeuty

Jąkanie – skuteczne techniki pracy logopedycznej okiem praktyka

Opóźniony rozwój mowy – podejście praktyczne

Alternatywne metody komunikacji w pracy logopedy

Trening umiejętności społecznych w pigułce

Logorytmika – ruch słuch słowo

Metoda Dobrego Startu I stopień, Polskie Towarzystwo Dysleksji

Metoda Dobrego Startu II stopień, Polskie Towarzystwo Dysleksji

Metoda Ruchu Rozwijającego I stopień, Polskie Towarzystwo Dysleksji

Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

Wstęp do Sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat

Trener Sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat

Terapia ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju I stopień, Gdańska Pracownia Pomocy Pedagogicznej Psychologicznej Terapeutycznej

Terapia ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju II stopień - MPDZ, Gdańska Pracownia Pomocy Pedagogicznej Psychologicznej Terapeutycznej

Metody stymulowania rozwoju dziecka z deficytami lub uzdolnieniami – "Pierwsza pomoc uczniowi zdolnemu, czyli jak wspierać, żeby nie zmarnować talentu"

Metody stymulowania rozwoju dziecka z deficytami lub uzdolnieniami – "Miarka, klamerka, kostki i sznurek, czyli kilka słów o dziecięcej matematyce"

Problemy integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej

Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci przedszkolnych oraz wolniej rozwijających się uczniów klas początkowych szkoły podstawowej

Praca wychowawcza z dzieckiem z ADHD. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Zachowania niepożądane a zachowania trudne u dzieci z mutyzmem wybiórczym, niepełnosprawnością intelektualną, afazją ruchową, spektrum autyzmu, SI

Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dyscyplina w grupie przedszkolnej

Tańce i zabawy z instrumentami

Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych:
- Kreatywność w nauczaniu matematyki
- Bioróżnorodność szansą dla regionu
- Lapbook jako forma zainteresowania dzieci czytelnictwem
- Zabawy plastyczne na zimowe dni
- Wdrażanie podstawy programowej z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Ortografia na wesoło


Konferencje:

kwiecień 2016 - Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem

marzec 2017 - Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem


Osiągniecia:

Członek Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku


powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+