Elektroniczny dziennik Poradni

Dziennik zajęć indywidualnych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Elektroniczny rejestr prowadzonych zajęć umożliwia specjalistom prowadzenie dokumentacji w sposób czytelny i przejrzysty. Program zawiera bazę klientów poradni i specjalistów. Umożliwia wprowadzanie tematyki i przebiegu zajęć, tygodniowego planu zajęć, indywidualnych programów terapii, harmonogramu współpracy specjalistów, rejestrację spotkań zespołu. Umożliwia komunikację pomiędzy rodzicem a terapeutą.