Zebranie członków Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa

Dysleksji Nr 103 z siedzibą w Lęborku

odbędzie się dnia 14.04.2012r. o godzinie 12:00

w Centrum Rozwoju Osobistego MODUS (Al. Wolności 32)Walne Zebranie Członków Oddziału

Program zebrania:

Powitanie i przedstawienie się członków.

Zapoznanie się z problemem dysleksji i działalnością Polskiego Towarzystwa Dysleksji – prezentacja.

Statut Polskiego Towarzystwa Dysleksji – prezentacja.

Omówienie zasad członkostwa w PTD – deklaracje członkowskie i opłaty.

Wybór Zarządu (ustalenie ilu ma być członków – przewodniczący + 3-8 członków).

Wybór Komisji Rewizyjnej (ustalenie ilu ma być członków – 3-6 członków).

Opracowanie głównych kierunków działań Oddziału i ich przegłosowanie.

Ustalenie daty posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
albo wybór tych przewodniczących.
- Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza.
- Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i dwóch sekretarzy.

Dyskusja.

Podziękowanie i zakończenie.
powrót


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+