Skala WISC-R przeznaczona jest dla dzieci od 6 do 16 lat. Umożliwia ocenę inteligencji, czyli poziomu funkcjonowania poznawczego.


"Inteligencja jest bardzo ogólną zdolnością umysłową, która między innymi obejmuje umiejętność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych kwestii, szybkiego uczenia się oraz uczenia się na podstawie własnego doświadczenia."

Gottferdson, 1997


WISC-R składa się z dwóch skal – werbalnej i niewerbalnej, czyli wykonaniowej. Wszyscy badani wykonują te sama zadania o wzrastającym stopniu trudności.

Badanie średnio trwa około półtorej godziny i poprzedzone jest wywiadem oraz zapoznaniem się z dzieckiem.


W rezultacie możliwa jest ocena:

zainteresowania dziecka światem i jego gotowości do gromadzenia wiedzy,

zasobu wiedzy już posiadanej,

pamięci,

koncentracji uwagi, możliwości uczenia się,

znajomości języka, umiejętności posługiwania się nim oraz umiejętności posługiwania się i rozumienia pojęć,

zdolności do posługiwania się liczbami,

myślenia logicznego i abstrakcyjnego,

rozumienia świata społecznego i reguł w nim panujących,

oraz ilorazu inteligencji.

Dodatkowo uzyskujemy informacje o:

uzdolnieniach dziecka,

sferach zaniedbanych i słabo rozwiniętych, w których dziecko powinno uzyskać dodatkową pomoc,

osobowości dziecka i jego umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,

możliwych uszkodzeniach mózgu i zaburzeniach.


Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza, psychologa lub pedagoga szkolnego. Można poddać dziecko badaniu na własne życzenie.


UWAGA! Nie wykonuje się badania testem WISC-R, jeśli dziecko uczestniczyło w takim badaniu w przeciągu ostatniego roku.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+