Zakres usług

Oferujemy Państwu:

poradnictwo,

terapię indywidualną,

terapię par oraz małżeństw,

terapię dzieci i młodzieży,

wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
Terapia systemowa opiera się na pewnych założeniach.


W terapii przyjmuje się pogląd konstruktywistyczny na rzeczywistość, co oznacza, że uznaje się, że nie ma jednej obiektywnej rzeczywistości, a różne rzeczy, wydarzenia, czy wypowiedzi każda osoba odbiera na swój indywidualny sposób. Każdy też w różny sposób opisuje rzeczywistość – tworzy swoją własną opowieść. Terapeuta pozostaje neutralny uznając, że każdy z uczestników terapii kreuje swój obraz, a wszystkie są tak samo prawdziwe i ważne.

Teoria systemowa uznaje, że system jest czymś więcej niż tylko sumą elementów, w ten sposób rodzina, osoby zaangażowane w jakiś problem, czy nawet pojedyncza osoba tworzą system, którego elementy wzajemnie na siebie wpływają, a ich zachowania tworzą pewne zasady ich funkcjonowania. Opowieść osoby także jest systemem – jej reprezentacji różnych osób, wyobrażeń na temat różnych zależności, sytuacji, itp.

Podczas spotkań terapeuta - poprzez zadawanie różnych pytań - dąży do ukazania osobie, bądź rodzinie, parze różnych obszarów ich funkcjonowania, zarówno tych związanych z problemem, jak i tych poza nim, których dotąd nie mogli dostrzec. W ten sposób klient ma szanse na wprowadzenie zmian, które sam uzna za pożyteczne dla siebie.

Każda osoba posiada zdolność do wprowadzenia zmian – może tego dokonać dzięki własnym zasobom, czyli mocnym stronom, które podczas terapii czasem łatwiej dostrzec.Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy skierowana do osób przeżywających kryzysy życiowe oraz trudności adaptacyjne. Jest pomocne, gdy potrzebujemy wsparcia w związku z naszą aktualną sytuacją życiową, zmianami bądź pojawiającymi się trudnościami.

Głównym celem spotkań jest zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie problemu oraz zaplanowanie skutecznych kroków zmierzających do jego rozwiązania.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+