Jest to profilaktyka i wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Terapia logopedyczna w tym przypadku obejmuje bardzo wczesną diagnozę logopedyczną, która powinna zostać przeprowadzona możliwie jak najszybciej, najlepiej tuż po narodzinach dziecka. W skład czynności diagnostycznych wchodzi m.in. bardzo szczegółowy wywiad dotyczący przebiegu ciąży i porodu, badanie stanu anatomicznego narządów artykulacyjnych, gdyż od ich prawidłowego funkcjonowania uzależniony jest właściwy rozwój mowy naszego dziecka.

Czynności diagnostyczne koncentrują się także wokół badania odruchów ustno-twarzowych, które integrują się, wygasają we właściwym czasie rozwoju dziecka. Bardzo ważna jest również ocena słuchu dziecka, a także sposobu oddychania. Wczesna interwencja logopedyczna to szeroko pojęta diagnoza oraz terapia dziecka, w której zasadniczą rolę odgrywa rodzic.

Terapia logopedyczna polega na ukierunkowaniu rodziców na właściwe postępowanie profilaktyczne, m.in. właściwe układanie dziecka podczas karmienia, snu, dobór odpowiedniej łyżeczki do karmienia dziecka. Jest to terapia ukierunkowana na integrację odruchów, wykorzystująca elementy masażu /np. Shantali/ oraz elementy metody integracji sensorycznej. We wczesnej interwencji swoje zastosowanie mają również ćwiczenia z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Najczęściej rodziców niepokoi fakt nieprawidłowej wymowy dziecka dopiero w wieku przedszkolnym. Do rzadkości należy pojawienie się w gabinecie rodziców z młodszymi dziećmi. Jednak wiek 3-6 lat jest to czas, kiedy korygujemy już utrwalone nieprawidłowe wzorce.

Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że najlepszym czasem dla rozwoju mowy jest okres pierwszych lat życia dziecka, ponieważ jest to czas, w którym dokonuje się rozwój mowy, a my możemy bezpośrednio wpływać na kształtowanie bezpośrednich wzorców językowych.

Bardzo ważne jest w tym momencie właściwe układanie dziecka podczas snu, karmienia. Karmienie piersią wywiera bardzo korzystny wpływ na rozwój układu anatomicznego narządów artykulacyjnych, na jakość ruchów języka, warg, ale też pamiętajmy, że po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku najlepiej zrezygnować już z tej formy, by nie rozwijać u dziecka nieprawidłowych ruchów języka prowadzących w konsekwencji np. do seplenienia miedzy zębowego.

Ważne są także komunikaty, które kierujemy do dziecka – mówmy do dziecka udzielając mu prawidłowych wzorców, nie naśladujmy jego mowy, kiedy mówi „am”. Wzbogacajmy słownik dziecka, zanurzając je w tzw. "kąpieli słownej". Komentujmy w prosty sposób wszystkie czynności wykonywane przez nas w ciągu dnia; dużo śpiewajmy i czytajmy dziecku wierszyki, bajeczki zapewniając mu właściwy proces dojrzewania, prawidłową koncentrację i wzbogacając tym samym jego słownik.

Jeśli coś zaniepokoi nas w jakimś momencie rozwoju naszego maluszka, nie czekajmy aż zacznie do nas mówić, bo wtedy najczęściej jest już dość późno i terapia jest bardziej czasochłonna, zasięgnijmy konsultacji logopedycznej, by w najlepszy sposób pomóc dziecku.


Jest to praca terapeutyczna z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

Proces terapeutyczny w tym przypadku koncentruje się wokół diagnozy obejmującej rozpoznanie zaburzenia, zawierającej wskazania terapeutyczne oraz prognozowanie. Ze względu na różnorodność zaburzeń pojawiających się w procesie komunikowania się istnieje wiele narzędzi badawczych mających zastosowanie w celu zbadania mowy u określonego pacjenta.

Niezależnie od tego w każdym przypadku prowadzony jest szczegółowy wywiad z pacjentem lub jego rodziną, w celu jak najdokładniejszego określenia przyczyny powstałych zaburzeń, ich przebiegu i wskazania kierunku niezbędnych działań terapeutycznych.

W procesie diagnostycznym niezbędna jest ocena sprawności językowej pacjenta. Logopeda dokona badania sprawdzającego rozumienie i nadawanie mowy, oceni artykulację pacjenta, sprawdzi umiejętność czytania i pisania, oceni budowę i sprawność narządów mowy.

Terapia neurologopedyczna koncentruje się wokół określonych zaburzeń mowy:

afazja

dysartria

jąkanie

autyzm

zaburzenia mowy wynikające z zaburzeń układu nerwowego


Zajęcia z profilaktyki logopedycznej przeznaczone są dla dzieci od 3-6lat uczęszczających do grup przedszkolnych. Logopeda zdiagnozuje każde dziecko oraz przekaże wnioski i zalecenia rodzicom. Ponadto w ramach cotygodniowych spotkań prowadzone są zajęcia w określonych grupach wiekowych uwzględniające rozwijanie podstawowych umiejętności dziecka w zakresie prawidłowej wymowy.

Logopeda dobiera odpowiednie zabawy zawierające ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe. Dzieci mają okazję do kontroli własnej wymowy oraz nabywania umiejętności z zakresu prawidłowej dykcji. Ponadto współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę umożliwia utrwalanie prawidłowych wzorców w sytuacjach codziennych.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+