EEG Biofeedback jest neuroterapią, w której pacjent uczy się świadomie i w sposób kontrolowany panować nad własnym umysłem w taki sposób, by pracował szybciej i wydajniej.

Ludzki mózg to „urządzenie” zawiadujące całym organizmem. Nic więc dziwnego, że jakość jego funkcjonowania wpływa na nasze samopoczucie. Chociaż mózg składa się z miliardów komórek nerwowych, z których każda może stworzyć około 20 tysięcy połączeń z innymi, wytwarza on tylko cztery do pięciu rodzajów fal: alfa, beta, theta, delta i gamma. Od tego, co robimy i ile mamy lat zależy to, które z nich przeważają. Dla człowieka żyjącego w nieustannym stresie bardzo korzystny jest stan alfa, czyli stan głębokiego relaksu. Odprężony umysł jest bowiem zdolny do dalszej twórczej pracy. Trening biofeedback ma nauczyć pacjenta wchodzenia w ten stan, kiedy jest mu to potrzebne, zwłaszcza gdy jest przepracowany i zmęczony.

Zasada działania EEG Biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego przez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli. Postępy w grze uzyskuje się wtedy, gdy wzrasta pożądana aktywność fal mózgowych przy jednoczesnym wygaszaniu nieprawidłowego zakresu fal. W ten sposób pacjent uczy się w jakim stanie aktywności umysłowej jego mózg pracuje w sposób najbardziej efektywny.

Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Dzięki treningowi pacjent może nauczyć się panowania nad poszczególnymi funkcjami organizmu, kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy. Pacjent zyskuje wiedzę w jaki sposób się koncentrować i jak modelować pracę mózgu aby opanować stres, napięcia, niepokoje i móc się w pełni zrelaksować.


Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

1. Ludzie zdrowi chcący poprawić efektywność pracy mózgu:

kadra kierownicza

menadżerowie

artyści

sportowcy

dziennikarze

studenci

uczniowe

2. Ludzie chorzy (wybrane jednostki chorobowe):

syndrom ADD, ADHD

autyzm

agresja

jąkanie

stres

problemy szkolne u dzieci - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

zaburzenia pamięci

zaburzenia mowy

zaburzona samoocena

zaburzenia zachowania

inne

Spectrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządów lub zaburzeniami psychosomatycznymi. Metoda EEG Biofeedback jest również bardzo przydatna w terapii dzieci.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+