Programy Aktywności, opracowane przez M.i Ch. Knill, stanowią ramy, wokół których rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Mogą także stanowić bazę wyjściową dla rozwoju rozumienia i używania języka.


Programy Aktywności opierają się na poznawaniu różnych rodzajów aktywności, poprzez dostosowywanie swoich ruchów (np. kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, itd.) do melodyczno-rytmicznego akompaniamentu z płyty CD. Zdaniem autorów rozwój kontaktu i komunikacji jest znacznie ważniejszy niż sam ruch i jego mniej lub bardziej precyzyjne wykonywanie.


Programy Aktywności polecamy do stosowania:

przez rodziców, którzy mają małe, zdrowe dzieci

w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego

w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej

w pracy z dziećmi ze sprzężonymi zaburzeniami, z zaburzeniami komunikacji językowej (niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenie wzroku lub słuchu, autyzm, inne) przy odpowiedniej ich modyfikacjipowrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+