W pracy Metodą Ruchu Rozwijającego zbierałam doświadczenia przez kilka lat – prowadząc zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w lęborskich przedszkolach. Metoda ta ma korzystny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności mają problemy z orientacją w schemacie własnego ciała, z orientacją w przestrzeni. Trudność stanowi dla nich nawiązanie współpracy z innymi dziećmi, zaś najtrudniejszym wyzwaniem są wszelkie ćwiczenia z serii „przeciwko”. Dzieci są często bierne w relacjach z innymi osobami, mają trudności z uświadomieniem sobie własnych mocnych stron. Dzięki tej metodzie kształtuje się poczucie sprawstwa, tak ważne dla postępów w rozwoju dziecka. Na zajęcia zapraszamy dzieci o prawidłowym rozwoju, gdyż dzięki tej metodzie mają one szansę na ukształtowanie prawidłowych relacji społecznych i odpowiednią stymulację rozwoju. Zapraszamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, dzieci autystyczne, z mózgowy porażeniem dziecięcym, dzieci głuche i niewidome. Zajęcia przeznaczone są także dla dzieci jąkających się, z mutyzmem selektywnym.


Ewa Szułczyk-Żurawska – prowadząca zajęcia


Zajęcia odbywają się w każdy piątek od 11:00 – 12:00. Zapraszamy dzieci od 3 do 6 lat. Zapewniamy dużo ruchu i świetną zabawę. Wymagany wygodny strój niekrępujący ruchów dziecka.


Serdecznie zapraszamy.

Opis metody:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod terapii ogólnorozwojowych w Polsce. Znalazła zastosowanie w pracy z dziećmi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje.

Założenia metody Ruchu Rozwijającego opierają się na naturalnych potrzebach dziecka. Odpowiadają etapom kształtowania się umiejętności związanych z ruchem, które umożliwiają lepsze poznawanie otoczenia poprzez zdobywanie indywidualnych doświadczeń opartych na kształceniu nowych umiejętności w zakresie rozwoju fizycznego, jak i psychicznego, często opisywanych jako baraszkowanie. Głównym założeniem terapii jest zdobycie przez dziecko świadomości własnego ciała rozwijanej równolegle z usprawnianiem ruchowym. Poprzez dopływ wiadomości o własnym ciele, jego użyciu w sposób adekwatny do możliwości percepcji i potrzeb dziecka, następuje kształtowanie umiejętności społecznych, eksploratywnego działania, doprowadzającego do poczucia świadomości przestrzeni i działania w niej. Pozwala to na przekształcenie uczestnictwa dziecka w terapii z pasywnego, ograniczonego do poznania najbliższej rzeczywistości, do kształtowania świadomości przestrzeni otaczającego świata, a przez to do możliwości uczestnictwa dziecka w przekształcaniu go i modyfikowaniu w zależności od własnych potrzeb. Końcowym zamierzeniem prowadzonych działań jest umożliwienie dziecku nawiązania kontaktów społecznych. W konsekwencji działania te prowadzą do angażowania środowiska materialnego i pozamaterialnego w celu nabywania umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Jest to przygotowanie dziecka do pełnego uczestnictwa w kontaktach interpersonalnych – uczestnictwa w życiu, jakie odbywa się poprzez wymianę, dialog, współuczestnictwo w życiu społecznym. Uwieńczeniem terapii jest ukształtowanie działalności twórczej ukazującej możliwości kreatywnego zastosowania zdobytych umiejętności i wiadomości w działaniach podejmowanych w różnych sytuacjach życia codziennego.


Podstawowe zestawy ćwiczeń:

1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,

2. Ćwiczenia kształtujące poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie,

3. Ćwiczenia wspomagające nawiązywanie kontaktu z opiekunem (partnerem) i grupą.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+