Zajęcia logorytmiczne, to połączenie terapii logopedycznej z rytmiką i muzyką.

Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), twórca rytmiki zauważył, że człowiek posiada naturalne dążenia do koordynacji ruchu (harmonia mózgu i ciała). Odkrył też, że dążenia te mogą mieć istotną wartość terapeutyczną.

Carl Orff (1895–1982) badał syntezę słowa, muzyki i ruchu. Opracował program zajęć ruchowych ściśle powiązanych z rytmizowanym mówieniem, śpiewem.

Terapia ma formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy).

Głównym zadaniem tych zajęć jest korygowanie wad wymowy oraz łączenie tego, co jest dla mowy ludzkiej i muzyki wspólne, czyli:

tempa

rytmu

melodii

dźwięku

Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie). Są więc też środkiem stosowanym w terapii osób z zaburzeniami na tle społecznym, w terapii jąkania, dla dzieci wycofanych a także jako inna metoda terapii logopedycznej dla każdego kto jej potrzebuje.

Najlepsze efekty daje cykl zajęć terapeutycznych, dlatego planujemy utworzenie dwóch grup zajęciowych:

I grupa dzieci w wieku 4-6 lat - zajęcia odbywają się co środę od 13:30 do 15:00

II grupa dzieci w wieku 7-9 lat- zajęcia odbywają sie co czwartek od 13:30 do 15:00

Zajęcia logorytmiczne mają być dla dzieci relaksem podczas którego w naturalny sposób nabędą wzorce prawidłowego mówienia dobrze się przy tym bawiąc.


Prowadząca: Sandra Radomska

Serdecznie zapraszamy!


powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+