Arteterapia - to terapia przez sztukę oraz przez twórczość.


"Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy, gdy wszyscy ludzie mieć będą dusze artystów, to znaczy, gdy z radością wykonywać będą swoją pracę".

August Rodin


Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 5 letnich oraz 7 – 9 letnich.

Podstawową zaletą tych zajęć jest wzbogacenie wrażliwości estetycznych dzieci, rozwijanie ich zainteresowań oraz usprawnianie zaburzonej motoryki.

Arteterapia to również okazja poznania swoich możliwości, mocnych stron i wspólna zabawa z innymi dziećmi. Spotkania na zajęciach mają także na celu wyzwolenie ambicji i chęci współpracy , pozwalają dziecku być otwartym na bodźce zewnętrzne oraz dają możliwość eliminowania negatywnych emocji, zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa, samooceny i swej wartości.

Dzieci poznają tu różne techniki plastyczne. Na zajęciach wykorzystuję tak proste materiały jak: mąkę, wodę, kaszę, resztki włóczki, suche rośliny, nasiona drzew, makulaturę, itp. W trakcie zajęć wraz z dziećmi stajemy się małymi artystami tworzącymi wspaniałe dekoracyjne i często użyteczne przedmioty. Tematykę zajęć dobieram tak by każdemu dziecku umożliwić wypowiedzenie się przez sztukę.

Oprócz rozwijania w/w umiejętności i zdolności uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę nt. produkcji i przydatności różnych rodzajów materiałów wykorzystywanych w pracy.

W celu urozmaicenia spotkań łączę zajęcia plastyczne z zabawami rozwijającymi twórczą aktywność, muzyczno – ruchowymi, ilustracyjnymi, relaksacyjnymi oraz bajkoterapią.


Zajęcia odbywają się w poniedziałki dla grupy młodszej od 15.00 – 16.30 i czwartki dla grupy starszej od 15.00 – 16.30.
Prowadząca: Tamara Szuster
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych w różnym przedziale wiekowym!


powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+