powrót

Studia magisterskie:

2010r. - Psychologia – specjalność psychologia kliniczna - Uniwersytet Gdański


Kursy doskonalące:

Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem . Dziesięć kroków terapii lęku

Diagnoza funkcji poznawczych i emocjonalnych na podstawie wybranych metod diagnostycznych

Racjonalna terapia zachowań

Warsztat skutecznego nauczyciela - wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III

Seksualność dziecięca - diagnoza i interwencja pomocowa, w tym diagnoza przy domniemaniu wykorzystania seksualnego dziecka

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–VI

Podstawy DMT (Podstawy Psychoterapii Tańcem i Ruchem)

Grupa Edukacyjna Poradni Zdrowia Psychoseksualnego "BezTabu" - edukatorka seksualna


powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+