powrót

Studia magisterskie:

2000r. – Pedagogika – specjalność rewalidacja - Uniwersytet Szczeciński


Studia podyplomowe:

2002r. – Psychologia Pomagania i Interwencji Kryzysowej – PAP – Słupsk

2003r. – Podyplomowe Studium Logopedyczne – Uniwersytet Gdański

2006r. – Surdotyflopedagogika – PWSH – Gdynia

2006r. – Podyplomowe Studium Neurologopedyczne – Uniwersytet Gdański

2007r. – Zarządzanie Oświatą – WSZ - Gdańsk

2009r. – Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej – Uniwersytet Gdański


Kursy kwalifikacyjne:

2004r. – Terapia Pedagogiczna – CEN - Gdańsk


Kursy doskonalące:

2018r. - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD (certyfikat nr 1933/2018/KOLD)

Jak satysfakcjonująco i efektywnie pracować z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Dobrego Startu – część teoretyczna, praktyczna, superwizyjna

Metody i formy rewalidacji – stymulacja sensoryczna w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo

Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Dennisona I i II stopień

Diagnoza i terapia jąkania I i II stopień

Integracja sensoryczna I stopień

Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Biofeedback I stopień

Wczesna interwencja logopedyczna z zastosowaniem ustno – twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe

Terapia ręki

Warsztat skutecznego nauczyciela - wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III

Warsztat skutecznego nauczyciela - wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV-VI

Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej - w trakcie realizacji

Instruktorski Masaz Shantali Special Care

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–­VI - w trakcie realizacji

Kurs ClauWi - doradca chustonoszenia


Udział w konferencjach i szkoleniach:

25 lat Podyplomowego Studium Logopedycznego – Gdańsk 2005r.

Dysleksja problemem całego życia – Gdańsk 2006r.

Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię” -Szczecin 2007r.

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym - Gdańsk 2018r.


powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+